Služby

 

  • půjčování knih a časopisů
  • rezervace půjčených dokumentů
  • meziknihovní výpůjční služba
  • poskytování informací
  • přístup na internet
  • kopírování
  • besedy, exkurze, knihovnické lekce

Ceník služeb a sankcí:
1. Roční registrační poplatek
Dospělí                                                              130,-Kč
Studenti                                                              60,-Kč
Důchodci                                                             60,-Kč
Děti                                                                      40,-Kč
Právnická osoba                                              150,-Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba
Realizace výpůjčky 1 dokumetu                      100,-Kč

3. Upomínací a vymáhací výlohy
1. upomínka                                                        50,-Kč
2. upomínka                                                        70,-Kč
3. upomínka                                                      150,-Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické zpracování dokumentu. Za každý dokument                    60,-Kč

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem
Ztráta čtenářského průkazu                             10,-Kč
Poškození čárového kódu knihy                      20,-Kč
Poškození ochranného obalu knihy                20,-Kč
Poškození ochranného obalu knihy                20,- Kč
Částečné poškození knihy                                 25% z ceny knihy
Ztráta nebo poškození periodika                    dvojnásobná cena / popř. rovnocenná náhrada/

6. Služby za úhradu
Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou         20,-Kč

7. Práce s počítačem
Za každých  i započatých 15 minut                     8,-Kč
Tisk jedné nebarevné A4                                      3,-Kč
Tisk jedné nebarevné A4 s obrázkem                8,- Kč
Tisk jedné barevné A4 – text                                5,- Kč
Tisk jedné barevné A4 – obrázek                      14,- Kč

Schváleno radou města Město Albrechtice dne 11.12.2018 usnesení č. 18/2R/9f
a platností od 1.1.2019.