Historie a současnost

Knihovna byla založena roku 1945 z darů obyvatelstva. Sídlila v historické budově na náměstí ČSA 22 až do roku 2003, kdy byla přestěhována do Domu s byty pro důchodce.

První dobrovolnou knihovnici byla Jenoféfa Parmová, později učitel Josef Vrbata a posledním dobrovolným knihovníkem byl Vratislav Sedlář.

Od roku 1958 byla knihovna řízená Okresní knihovnou v Krnově a později Okresní knihovnou v Bruntále. Knihovnici se stala Olga Sedlářová, která v knihovně působila do roku 1985.

V roce 1965 se knihovna stala střediskovou knihovnou nejprve pro 9 okolních knihoven a později pro 18 knihoven celého Albrechticka, Jindřichovska a Osoblažska.

Po roce 1989 se rozpadl okresní centralizovaný systém a knihovny přešly pod své městské a obecní úřady.