Úvod

Městská knihovna v Městě Albrechticích je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s Listinou práv a svobod.

Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpujční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.

knihovna DD

 

Napsat komentář