Služby

 

  • půjčování knih a časopisů
  • rezervace půjčených dokumentů
  • meziknihovní výpůjční služba
  • poskytování informací
  • přístup na internet
  • kopírování
  • besedy, exkurze, knihovnické lekce

Ceník služeb a sankcí:
1. Roční registrační poplatek
Dospělí                                                              100,-Kč
Studenti                                                              40,-Kč
Důchodci                                                             40,-Kč
Děti                                                                      20,-Kč
Právnická osoba                                              100,-Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba
Realizace výpůjčky 1 dokumetu                      50,-Kč

3. Upomínací a vymáhací výlohy
1. upomínka                                                        20,-Kč
2. upomínka                                                        50,-Kč
3. upomínka                                                      100,-Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické zpracování dokumentu. Za každý dokument                    50,-Kč

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem
Ztráta čtenářského průkazu                               5,-Kč
Poškození čárového kódu knihy                      20,-Kč
Poškození ochranného obalu knihy                10,-Kč

6. Služby za úhradu
Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou         10,-Kč

7. Práce s počítačem
Za každých  i započatých 15 minut                     5,-Kč
Tisk jedné nebarevné A4                                      3,-Kč